We for you
Váltás: LeitnerLaw
Szolgáltatásaink > Társasági jog / Vállalatcsoportok joga

Biztos kézben, biztos úton a társasági jog útvesztőiben

Részvényesi megállapodás, megtérülés a befektetett tőkére, cash-pooling: a társasági jog összetettsége már a nyelvezetében is megmutatkozik. A mi feladatunk, hogy utat mutassunk ügyfeleinknek ezeknek a fogalmaknak a dzsungelében, akár részvényesként, befektetőként vagy üzletemberként fordulnak hozzánk. Érthetően elmagyarázzuk az önre vonatkozó jogi keretfeltételeket, hogy igényeit egyértelmű, személyre szabott szerződéseken keresztül érvényesíthesse.

Ezzel megteremtjük a jogi alapot ahhoz, hogy az érintett felek hosszú távon, akadályok nélkül dolgozhassanak együtt a közös sikerért. Leküzdhetetlen nézetkülönbségek vagy kiválás esetén építő megoldási javaslatokkal segítjük a folyamatot, és ha szükséges, a kapcsolódó bírósági és választottbírósági eljárásokban is közreműködünk. Vállalati átszervezésekkel kapcsolatban is bátran számíthat ránk, akár egyesülésre, szétválásra, átalakulásra, apportálásra, egyesülésre, tulajdonosi utódlásra, vagy társasági formaváltásra készül, helyi vagy akár globális szinten. Az egyesülési megállapodás, a határozati többség és az egyesülést megelőző tanúsítványok csak pár példa az átszervezésekkel kapcsolatos követelmények közül. Hogy ezek ne jelentsenek akadályt, segítünk az átstrukturálások minden formájának jogi kivitelezésében. Széles körű tapasztalatunknak és a LeitnerLeitnerrel való szoros együttműködésünknek köszönhetően az átszervezéshez kapcsolódó adózási és számviteli kérdésekre is megoldást nyújtunk.

Szakterületeink

 • Vállalkozások jogi formájának kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás
 • Társaságalapítás (beleértve a korlátolt felelősségű társaságokat, részvénytársaságokat, európai részvénytársaságokat, vegyes vállalatokat, polgári jogi társaságokat, közkereseti társaságokat, betéti társaságokat)
 • Társasági tanácsadás, beleértve társaságok felszámolását és végelszámolását
 • Munkavállalói résztulajdonosi programok (nyereségrészesedés, tőkerészesedés és „fantom” részvények)
 • Társasági szerződések és részvényesi megállapodások
 • Tanácsadás és jogi ügyintézés kis- és középvállalkozások számára
 • Tanácsadás alapítók, tulajdonosok, vállalatvezetők (igazgatósági tagok és ügyvezetők), felügyeleti szervek és tanácsadó testületek számára
 • Tőkeintézkedések és finanszírozás (a tőzsdén keresztül is), beleértve a csoportfinanszírozást és a cash pooling rendszereket
 • Vállalatirányítás, belső ügyrendek és vállalatcsoportok struktúrálása
 • Jogi támogatás és képviselet közgyűléseken
 • Bírósági és peren kívüli képviselet társasági jogvitákban
 • Jogi véleményezés speciális társasági jogi témákban és kérdésekben
 • Tanácsadás ún kiszorítási (squeeze-out) helyzetekben
 • Helyi szintű és nemzetközi átalakulások (fúziók és szétválások)
 • Bejegyzett székhelyek határokon átnyúló áthelyezése
 • We for you
 • Levente Antal Szabó
  Partner
 • Adrienn Orosz
  Manager
Let's get in touch!
KAPCSOLAT