We for you
Váltás: LeitnerLaw

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában nyilvántartott LeitnerLaw Szabó és Társai Ügyvédi Iroda (bejegyezve a Budapesti Ügyvédi Kamarában 4208 ügyvédi kamarai nyilvántartási számon) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu és www.bpugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Kötelező adatok az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-a szerint

Felelős személy: LeitnerLaw Szabó és Társai Ügyvédi Iroda
1011 Budapest, Corvin tér 10.
Telefonszám: + 36 1 796 36 00
E-Mail: budapest.office@leitnerlaw.eu
Budapesti Ügyvédi Kamara
Nyilvántartási szám: 4208

Adószám: 18623259-2-41
Bankkapcsolat: CIB BANK Zrt. IBAN HU33 1070 0024 7042 1712 5010 0002
CIBHHUHB

vezető partner: Dr. Szabó Levente Antal ügyvéd

A férfiakat és a nőket egyenrangúnak tekintjük, és ugyanazok a lehetőségek és esélyek illetik meg őket. Minden használt foglalkozási és tisztség megjelölést aszexuálisnak tekintünk, és a könnyebb érthetőség érdekében a hímnem használatára szorítkozunk.

Ezt a weboldalt karbantartja:
Moodley Design Group GmbH
Nikolaiplatz 5, 8020 Graz
FN 275953 p
hello@moodley.at

Felelősségkizáró nyilatkozat

A saját tartalomért való felelősség korlátozása

Weboldalunk tartalmát megfelelő gondossággal és legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. Kizárólag az oldalakon található saját tartalmakért vállalunk felelősséget. Ezért nem minden tartalom tükrözi feltétlenül a mi véleményünket. Nem tudunk felelősséget vállalni minden tartalom aktualitásáért, teljességéért vagy pontosságáért. Amint tudomást szerzünk törvénysértő tartalomról, azonnal eltávolítjuk azt.

Szerzői jog

A weboldalon közzétett valamennyi szöveg, grafika, fotó, logó/márka, dizájn stb. törvényi védelem alatt áll (szerzői jog, védjegyoltalom és egyéb szellemi tulajdonjogok). A felhasználás a szerzői jogi jogszabályok keretein belül (pl. magáncélú felhasználás) megengedett. A szerzői jog hatályán túli bármilyen más felhasználáshoz az érintett szerző(k) előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Tilos a sokszorosítás, feldolgozás, terjesztés vagy a felhasználás bármely formája előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül. Bármilyen jogsértés polgári és büntetőjogi felelősséget von maga után.

A felelősség korlátozása a külső hivatkozásokért

Weboldalunk külső linkeket (harmadik felek weboldalaira mutató linkeket) tartalmaz. Mivel ezeknek a weboldalaknak a tartalma nem áll a mi ellenőrzésünk alatt, nem tudunk felelősséget vállalni az ilyen külső tartalmakért. Amennyiben jogsértésről szerezünk tudomást, azonnal eltávolítjuk a szóban forgó linket. A linkek feltüntetése nem feltétlenül jelent ajánlást, nem támogatja az azokban kifejtett nézeteket, és nem jelenti azt, hogy bármilyen szakmai vagy egyéb kapcsolatban állnánk az üzemeltetőkkel.

Adatvédelem

A weboldalunk meglátogatása azzal járhat, hogy a szerverünkön tároljuk a hozzáféréssel kapcsolatos információkat (dátum, időpont, megnyitott oldal). Amennyiben személyes adatok (pl. név, cím, e-mail cím) gyűjtésére kerül sor, az – a lehetőségekhez mérten – kizárólag a weboldal felhasználójának előzetes hozzájárulásával történik. Az adatok harmadik félnek történő továbbítására a felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül nem kerül sor. Szeretnénk kifejezetten felhívni a figyelmet arra, hogy az interneten keresztül történő adattovábbítás (pl. e-mailben) biztonsági réseket rejthet magában. Ezért lehetetlen az adatokat teljes mértékben biztosítani a harmadik felek hozzáférése ellen. Az ilyen biztonsági résekből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni. A közzétett elérhetőségi adatok harmadik fél általi, reklámcélú felhasználása kifejezetten kizárt. Fenntartjuk a jogot, hogy jogi lépéseket tegyünk rekláminformációk kéretlen küldése esetén, pl. spam levelek útján.